Kullaratas » 31. MTÜ tegevusaasta aruandekoosolek ja talgupäev, 5.11.2017 (Üritused)