kass27 » Kolga uus koolimaja ja Uuri vana koolihoone (ilusad paigad)