g2909 » EMV I etapp, Saku, 24.-25.05.08 (motosport)