Tiinu77 » Sõlekese kontserdil 16.11.2008 (koreograafia)