JKHK » 1 2019 15.jaanuar-28.veebruar - Fotokonkurss "Talv JKHK-s" (Inimesed)