JKHK » 2012 (05) mai 09 logistika kutsevõitlus (Kool)