Falsep » Eesti hobused Kurgjal 10 august 2014 (hobused)