Ühistransportifänn » busside mudelid » Škoda 15Tr02/6 (101/137)

skoda 15tr