Ühistransportifänn » busside mudelid » Škoda 14Tr89/6 (99/137)

skoda 14tr