Ühistransportifänn » busside mudelid » Škoda 14Tr02 (98/137)

skoda 14tr.02