Ühistransportifänn » busside mudelid » Škoda 14Tr02/6 (97/137)

skoda 14tr.02.2