Ühistransportifänn » busside mudelid » Škoda 9TrH (95/137)

skoda 9tr