Keskus Fotoalbum Nagi Album.ee Toru

KasutajatingimusedKäesolevad tingimused reguleerivad Osaühing Nagi (edaspidi tekstis Nagi) poolt hallatavate internetiteenuste, -serverite ja -lehekülgede (edaspidi süsteemi) kasutamist eraisikust või juriidilisest isikust kasutajate poolt. Nagi süsteemi kasutades ja selle poole pöördudes kinnitab kasutaja, et on antud tingimustega tutvunud ning nõustub täielikult nende täitmisega. Tingimustega mittenõustuv kasutaja kohustub koheselt lõpetama Nagi süsteemi kasutamise. Kasutajatingimuste rikkumise, kahju tekkimise ja kõigi võimalike kasutaja tegevusest tulenevate tagajärgede eest vastutab kasutaja vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

Kommertskasutus, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide poolne kasutus


Ettevõtetest, asutustest ja organisatsioonidest kasutajad peavad Nagi süsteemi kasutamise eelnevalt kooskõlastama Nagiga või tellima tasulise juriidilise isiku paketi.

Nagi tasuta pakettide kasutamine on lubatud vaid eraisikutele isiklikku kasu ega sissetulekut mittetootval otstarbel. Ilma erikokkuleppeta ei ole lubatud Nagi kasutamine isikliku kasu või sissetuleku saamiseks (näiteks tasustatavat tööd tegevat fotograafidel nende müüdavate fotode esitamiseks).

Andmete esitamine


Kasutades Nagi teenuseid kohustub kasutaja süsteemi sisestama vaid korrektseid isikuandmeid (eesnimi, perekonnanimi, sünnikuupäev, sugu, kontaktandmed, isiku profiili osad ning muud isikut kirjeldavad ja identifitseerivad andmed) ning tagama andmete ajakohasuse süsteemis. Kasutaja andmete muutumisel peab kasutaja Nagi süsteemi sisestama oma uued korrektsed andmed.

Igal inimesel on õigus omada Nagi süsteemis vaid ühte kasutajakontot ning teha toiminguid vaid ühe kasutajanime all.

Antud reeglite rikkumise, näteks võõra või väljamõeldud nime all esinemise, ebaõigete andmete esitamise või mitme kasutajakonto omamise korral on Nagil õigus kõigi isikuga seotud andmete ja info süsteemis blokeerimise või kõigi andmete (sealhulgas fotode) kustutamiseks kasutajat sellest hoiatamata.

Kasutaja kohustub mitte avaldama oma salasõna teistele kasutajatele ning tegema kõik selleks, et kellelgi poleks ligipääsu tema salasõnale. Kahtluse või teadmise korral, et keegi peale tema enda on kasutaja salasõna teada saanud, on kasutaja kohustatud viivitamatult sellest informeerima Nagi ning kasutusele võtma uue salasõna.

Autoriõigused


Süsteemi kasutades kohustub kasutaja järgima kõiki Eesti Vabariigis kehtivaid autoriõiguse alaseid seadusandlikke akte. Lubatud ei ole teiste autorite tööde (sealhulgas fotode) sisestamine ega üleslaadimine, sisestada tohib vaid autori enda loomingut.

Nagi süsteemis avaldatud infole kehtib tavapärane autoriõigus, kui kasutaja ei ole enda poolt esitatavate andmete juures otsustanud teisiti, millest ta annab teada Nagi süsteemi pakutavate vahendite (näiteks Creative Commons litsentsitüübi määramine fotodel) abil.

Süsteemi piirangud


Nagi süsteemis on igale kasutajale ette nähtud teatud piirangud, mille raames on lubatud süsteemi kasutamine. Piirangute hulka kuuluvad näiteks kasutatav kettapind, igakuine üleslaadimise maht, fotoalbumite arv jms. Kasutaja kohustub talle kehtestatud piiranguid järgima ja neid mitte ületama.

Teenuse garantii


Nagi teeb kõik endast tuleneva teenuse kvaliteetse töö tagamiseks ja teenuseid pakutakse "nagu on" põhimõttel oma võimaluste raames. Nagi ei paku antud teenuste raames mingeid garantiisid. Kasutajatel on soovitav ise tagada kõigi andmete sealhulgas fotode tagavarakoopiate olemasolu teistes süsteemides. Nagi omanikud ja töötajad ei vastuta süsteemi kasutamisest tekkivate kahjude ega võimalike tekkivate tagajärgede eest. Nagi ei vastuta kasutajate poolt süsteemi lisatud piltide ega teiste andmete sisu eest.

Keelatud tegevused ja keelatud sisuga info ning andmed


Kasutajal ei ole Nagi süsteemis lubatud kuritegeliku, pornograafilise, ähvardava, rõveda, teadlikult laimava või teadlikult ebaõige sisuga materjalide esitamine.

Kasutajal on lubatud vaid nende failitüüpide üleslaadimine, mida on kirjeldatud info üleslaadimise lehekülgedel.

Kasutaja kohustub info ja andmete esitamisel lähtuma Eesti Vabariigis levinud üldkehtivatest eetika- ja moraalinormidest ja olema viisakas teiste kasutajate suhtes.

Ligipääs automatiseeritud vahenditega


Kasutajal on õigus Nagi süsteemile ligipääsuks vaid Nagi poolt ametlikult pakutavate ja välja reklaamitud ligipääsumeetodite abil. Nagi jätab endale õiguse piirata süsteemi kasutamist ja sellele ligipääsu liigset koormust tekitavate automatiseeritud vahendite abil.

Fotode linkimine teistele lehekülgedele


Kasutajal on lubatud fotode paigutamine ja linkimine teistele veebilehtedele tingimusel, et foto lingitakse tagasi algsele Nagi süsteemi pildi HTML leheküljele. Muud tüüpi piltide kui fotode, näiteks veebilehtede elementide (sealjuures menüüpiltide, kasutajaliidese elementide, smilie'de, avataride, ikoonide jms) linkimine teistelt veebilehtedelt ei ole lubatud, kuna see võib süsteemi liigselt koormata.

Tasulised teenused


Nagil on õigus kehtestada eritingimusi ja erisusi tasuliste pakettide kasutajatele, mis erinevad antud kasutajatingimustest. Nendest eritingimustest teavitatakse kasutajaid eraldi.

Kõik tasulised paketid on tähtajalised. Peale lepingu lõpptähtaja saabumist piirab Nagi paketi lisafunktsionaalsuse tasuta paketi tasemele. Kasutajale jääb sellegipoolest õigus juba üles laaditud fotosid üleval hoida vähemalt 1 aasta jooksul tasulise paketi lõppemisest.

Lepingu lõpetamine


Kasutajate osas, kes on rikkunud antud kasutajalepingu tingimusi, on Nagil õigus kehtestada sanktsioone, sealhulgas kasutajakonto sulgemine ja kõigi kasutajaga seotud andmete ja info, sealhulgas fotode kustutamine. Nagi jätab endale õiguse keelduda oma teenuste pakkumisest ükskõik millisele kasutajatele, tuues ära keeldumise põhjuse(d).

Kasutajatingimuste muudatused


Nagi jätab endale õiguse antud kasutajatingimuste osaliseks või täielikuks muutmiseks. Muudatused hakkavad kehtima alates nende avaldamisest Nagi kasutajatingimuste lehel Internetis või teate saatmisest Nagi sisemise teadete süsteemi kaudu. Kui kasutaja muudetud kasutajatingimustega ei nõustu, on tal kohustus koheseks Nagi teenuste kasutamise lõpetamiseks. Teenuste edasine kasutamine tähendab nõustumist ka kasutajatingimuste muudatustega.
-> TORU VIDEOD

starbucks haul, aga on monteeritud antonio garza stiilis
->

VÕISTLUSED

   Tee ise oma võistlus!
Diivani kokkupanek
Veel

reklaam


  • Nagi OÜ
  • Abi
  • Tingimused
  • Facebook
  • Twitter
  • Fotouudised
  • Reklaam
  • Kontakt